پیکره های پازلی و فانتزی | پیکرتراشی

ارائه انواع پیکره های پازلی و فانتزی در مدل ها و اندازه های مختلف


مشاهده

مجسمه | پیکرتراشی

ارائه انواع پیکره در مدل ها و اندازه های مختلف


مشاهده

تابلوها | پیکرتراشی

انواع تابلوهای کار شده با پیکرهای متنوع در ابعاد مختلف


مشاهده

جاشمعی | پیکرتراشی

ارائه انواع پیکره در قالب جاشمعی


مشاهده

جاقلمی | پیکرتراشی

ارائه انواع پیکره در قالب جاقلمی


مشاهده

جاکارتی | پیکرتراشی

ارائه انواع پیکره در قالب جاکارتی


مشاهده

جاعودی | پیکرتراشی

ارائه انواع جاعودی در طرحهای مختلف و با پیکره های متنوع


مشاهده
پرفروش ترین

مجسمه | پیکرتراشی
ارتفاع پیکره 24 سانت
90,000 تومان
81,000 تومان

مجسمه | پیکرتراشی
ارتفاع پیکره 25 سانت
250,000 تومان
225,000 تومان

مجسمه | پیکرتراشی
ارتفاع پیکره 12 سانت
65,000 تومان
65,000 تومان

جاشمعی | پیکرتراشی
ارتفاع پیکره 24 سانت
250,000 تومان
225,000 تومان
جدید ترین

مجسمه | پیکرتراشی
ارتفاع پیکره 11 سانت
45,000 تومان
45,000 تومان

مجسمه | پیکرتراشی
ارتفاع پیکره 10 سانت
40,000 تومان
40,000 تومان

مجسمه | پیکرتراشی
ارتفاع پیکره 8 سانت
40,000 تومان
40,000 تومان

مجسمه | پیکرتراشی
ارتفاع پیکره 7.5 سانت
40,000 تومان
40,000 تومان