محصولات | معرق و منبت (چوبی)

تابلو | منبت و معرق

ارائه انواع تابلوهای معرق با طرح های متنوع در ابعاد مختلف

تخته نرد و شطرنج | معرق

ارائه انواع تخته نرد و صفحه شطرنج در طرح های مختلف

میز | منبت و معرق

ارائه انواع میز معرق در طرح های متنوع و در ابعاد مختلف

جاسوئیچی | معرق

ارائه انواع جاسوئیچی های معرق و منبت با طرح های متنوع در ابعاد مختلف

مجسمه | منبت

ارائه انواع مجسمه های منبت با طرح های متنوع در ابعاد مختلف